Tác giả :
Wireless energy harvesting relaying networks under imperfect CSI: throughput analysis
Mạng chuyển tiếp thu thập năng lượng không dây trong điều kiện ước lượng kênh không hoàn hảo: phân tích thông lượng
Dinh Viet Hoa, Nguyen Thai Anh, Do Dinh Thuan
Ho Chi Minh City university of Technology and Education
Received 16/5/2016, Peer reviewed 19/6/2016, Accepted for publication 5/12/2016
ABSTRACT

The purpose of this research aims to investigate an amplify-and-forward-based (AF) energy harvesting (EH) system with imperfect channel state information (CSI), where two-end-nodes and one relay are operated in half-duplex mode. Power splitting-based relaying (PSR) protocol is used to transmit information from source to destination by the energy harvesting enabled relay. The authors propose that the initial power contained in the battery is used to run the relay. After that, to transmit signal the relay has to harvest energy from the attained RF signals. The exact integral and approximate closed-form expressions for the outage probability and throughput of this system have been derived. The validity of analytical results is verified by Monte Carlo simulations.  
Keywords: Energy harvesting; imperfect channel state information (CSI); PSR protocol; half-duplex; amplify-and-forward-based.
TÓM TẮT
Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu một hệ thống thu thập năng lượng (EH) dựa trên khuếch đại và chuyển tiếp (AF) trong điều kiện ước lượng kênh không hoàn hảo, nơi mà 2 nút đầu cuối và một nút chuyển tiếp được hoạt động ở chế độ bán song công. Giao thức PSR được sử dụng để truyền thông tin và năng lượng từ nguồn đến đích bằng nút chuyển tiếp. Cụ thể, để truyền tín hiệu đến đích, nút chuyển tiếp phải thu thập năng lượng từ tín hiệu RF thu được và dùng chính năng lượng đó để xử lý thông tin chuyển tiếp. Bài báo đưa ra công thức tích phân chính xác và biểu thức gần đúng của xác suất dừng, thông lượng của hệ thống này. Giá trị của kết quả phân tích được kiểm chứng bởi mô phỏng Monte Carlo.
Từ khóa: Thu thập năng lượng; ước lượng kênh không hoàn hảo; giao thức PSR; bán song công; khuếch đại và chuyển tiếp.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,238

Tổng truy cập:311,448