TÍNH TOÁN SỨC ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

TRÊN HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA LAI

CALCULATION OF ELECTROMOTIVE FORCE (EMF) 

ON HYBRID  IGNITION SYSTEMS

 

                      Đỗ Quốc Ấm, Đỗ Văn Dũng,

Phan Nguyễn Quí Tâm, Lê Khánh Tân 

                                   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

(Ngày tòa soạn nhận bài 25/3/2015, ngày phản biện đánh giá 4/4/2015, ngày chấp nhận đăng 8/4/2015)

TÓM TẮT

            Bài báo này trình bày các tính toán sức điện động tự cảm trên mạch sơ cấp của  hệ thống đánh lửa lai hỗn hợp điện dung điện cảm và các kết quả thực nghiệm. Các kết quả tính toán và thực nghiệm giúp xác định dạng dao động và các thông số tác động lên các  dao động nêu trên.

            Từ khóa: Sức điện động tự cảm, mạch sơ cấp, hệ thống đánh lửa lai, dao động

 ABSTRACT

             This paper presents a computing method of the electromotive force on hybrid ignition system which combines capacitor discharged and inductance ignitions. Evaluate these calculations. The results have defined the oscillating pattern of waveforms and the parameters that influenced on performance of hybrid ignition systems.

            Keywords: Electromotive force,  primary circuit, hybrid ignition, oscillation.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,619

Tổng truy cập:310,829