Huỳnh Tấn Đạt (1), Đặng Thành Trung(2), Não Minh Daly(1)
(1)   Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 Biên Hòa – Đồng Nai
(2)   Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

TÓM TẮT: Nghiên cứu này đã chế tạo thành công mô hình áo nước xylanh xẻ rãnh. Bằng phương pháp mô phỏng số và thực nghiệm, kết quả đã cho thấy rằng khả năng giải nhiệt của áo nước xylanh có xẻ rãnh tốt hơn áo nước không xẻ rãnh. Trong điều kiện nhiệt độ nước vào 30 oC và lưu lượng nước 1000 ml/phút, khi nhiệt độ lòng xylanh tăng từ 500 0C đến 650 0C, nhiệt độ phía ngoài áo nước xylanh tăng từ 80 đến 92 0C và nhiệt độ nước ra tăng từ 52 đến 64 0C. Cũng điều kiện trên, nhiệt độ phía ngoài áo nước xylanh không xẻ rãnh cao hơn 5 oC, nhiệt độ nước ra thấp hơn 6 oC so với áo nước xẻ rãnh. Các kết quả thu đuợc từ thực nghiệm đồng thuận với các kết quả thu được từ mô phỏng số, với sai số cực đại nhỏ hơn 8%.  
Từ khóa: áo nước, xilanh, giải nhiệt, nhiệt độ, truyền nhiệt.

ABSTRACT: A cylinder water jacket with groove cutting was fabricated successfully in this study. By numerical and experimental methods, the results shown that the heat transfer obtained from the jactket with groove cutting is higher than that obtained from the jacket without groove cutting. With the inlet water temperature of 30 oC and flow rate of 1000 ml/min, when the cylinder inside temperature was varying from 500 to 650 0C, the outside surface temperature of jacket increased from 80 to 92 0C and the outlet water temperature increased from 52 to 64 0C. At the same conditions above, the outside surface temperature of jacket cylinder without groove cutting was higher 5 oC and the outlet water temperature was lower 6 oC to compare with the jacket having goove cutting. The results obtained from numerical analyses were in good agreement with those obtained from experiments, with maximum discrepancies estimated to be less than 8 %.
Key words: jacket, cylinder, cooling, temperature, heat transfer.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,121

Tổng truy cập:311,331