Nguyễn Hồng Thái(1), Lê Hiếu Giang(2), Nguyễn Văn Hưng (3)
(1)Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội;
(2) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
(3) Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An

TÓM TẮT: Trong quá trình gia công tinh đường dụng cụ dẫn điểm định vị dụng cụ quét lên bề mặt gia công theo một quy luật nhất định. Tuy nhiên, đối với đường dụng cụ gia công bề mặt phức tạp ngoài việc định vị vị trí dụng cụ còn định hướng trục dụng cụ tại từng thời điểm gia công để tạo vận tốc cắt. Hơn nữa, trong gia công tinh bề mặt phức tạp thường sử dụng dao phay ngón, ứng với mỗi loại dao phay ngón do đặc điểm hình học, điểm định vị của dụng cụ là khác nhau mà đường dụng cụ cho mỗi loại dụng cụ là khác nhau. Trong bài báo này với các thông số cho trước quy luật quét dụng cụ, thông số hình học của dụng cụ, vận tốc cắt tác giả đề xuất thuật toán sinh đường dụng cụ gia công bề mặt phức tạp đối với dao phay ngón đầu xuyến trên máy phay CNC 5 trục. Trên cơ sở thuật toán đề xuất tiến hành lập trình sinh đường dụng cụ gia công tinh bề mặt phức tạp cho dưới dạng tham số S(u,v) trên máy phay CNC 5 trục bằng phần mềm Matlab.
Từ khóa: đường dụng cụ, gia công tinh bề mặt phức tạp.

ABSTRACT: In the process of finishing machining CNC, tool paths lead tool position points to sweep over the machined surfaces based on a determined rule. However, with five-axis machine tool, besides the positional location of cutting tool, we have to locate its orientation for each cutting point. Furthermore, in finishing machining sculptured surfaces, we usually use some milling cutters such as radiused-end mill, with each type of these tools, the geometric parameters, cutting characteristics and tool paths are different. In this article, with the input parameters: form of tool path parallel, geometric parameters of cutting tool, cross feed and cutting velocity, the authors proposes the algorithm to directly generate tool path and tool orientation with radiused-end milling cutter when machining sculptured surfaces with five-axis machine tool. The algorithm is programmed and simulated by MATLAB with some surfaces prametric S(u,v).
Keywords: tool paths, finishing machining sculptured surfaces.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,078

Tổng truy cập:311,288