Tác giả :
Dương Thị Kim Oanh, Ngô Văn Hưng – Đại học Bách Khoa Hà Nội

TOM TẮT: Bài viết đề cập tới việc ứng dụng phần mềm Hotpatatoes trong thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho môn tâm lý học đại cương. Kết quả nghiên cứu không chỉ dung để giảng dạy (giáp mật và trên mạng) mà còn là tài liệu tự học cho sinh viên, qua đó góp phần hình thành và nâng cao hứng thú học tập bộ môn cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật của khoa Sư phạm Kỹ thuật, đại học Bách Khoa Hà nội.

ABSTRACT: This paper presents the application of Hotpotatoes  software to the designing   of General Psychology objective tests. The results are not only intended for   the teaching direct and online), but also as self-study documents for students,   contributing   in that way   to the formation   and   enhancement  of the students’  interest in their learning in the Faculty of Technology Education at HaNoi University of Technology.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,167

Tổng truy cập:303,240