Tác giả :Nguyễn Văn Sức
TRACE ELEMENTS IN SQUID DETERMINED BY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY

Nguyễn Văn Sức

HCM City University of Technology and Education
Received 16/12/2015, Peer reviewed 18/12/2015, Accepted for publication 25/12/2015
TÓM TẮT
Các nguyên tố vết trong phần ăn được và trong cơ quan nội tạng của con mực đánh bắt  ở vùng biển Bình Thuận được phân tích bằng khối phổ kế plasma (ICP-MS). Các số liệu phân tích thể hiện sự khác biệt về nồng độ các nguyên tố vết trong phần nội tạng và phần ăn được của con mực. Sự phân bố các nguyên tố vết bao gồm những nguyên tố có chức năng sinh học như  Cu, Zn, Se, Cr và Fe và những nguyên tố không có chức năng sinh học như Cd, Ag, Th, U và các nguyên tố đất hiếm (REE) trong con mực đã cung cấp bằng chứng vai trò của con mực trong quá trình tự đào thải và tích lũy sinh học của đại dương.  Độ chính xác của phương pháp phân tích đã được kiểm tra bằng cách phân tích các mẫu chuẩn và kết quả phân tích thu được rất phù hợp với các giá trị đã được công nhận trong các mẫu chuẩn. Từ kết quả thu được, có thể kết luận rằng con mực là một chỉ thị sinh học cho quan trắc môi trường biển.
Từ khóa:  Các nguyên tố vết,  Con mực, Môi trường biển, Chỉ thị sinh học, Phân tích ICP-MS 
ABSTRACT
Trace elements in the edible parts, and in the internal organs of squid collected from Binh Thuan Sea were analyzed, using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The analyzed data on squid samples show the difference in the concentrations of trace elements in the edible parts and internal organs of squid. The distribution of trace elements including bio-essential elements such as Cu, Zn, Se, Cr and Fe and non-essential elements such as  Cd, Ag, Th, U and rare earth elements (REE) in squid samples provided the evidence on the role of the squid on the ocean bioaccumulation and detoxification processes. The accuracy of the method was checked by the analysis of standard samples and the analyzed results obtained were in good agreement with those in the certified materials. From results obtained, it could be concluded that squid can be used as a bio-indicator for monitoring the marine environment.
Keywords:  Trace elements, Squid, Sea environment, Bio-indicator, ICP-MS analysis

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,089

Tổng truy cập:311,299