Tác giả :

Đ Quang Bình-ĐH Sư phm K thut Tp.HCM

TÓM TT: Bài báo này trình bày kết qu nghiên cu gii bài toán ti ưu hóa thay đo nhiên liu cho lò phn ng ht nhân loi nghiên cu. Mc tiêu ca bài toán ti ưu là cc đi hóa tha s nhân hiu dng keff vi các ràng buc là nhng tham s an toàn ca lò phn ng. Phương pháp gii bài toán ti ưu được dùng trong nghiên cu này là thut toán di truyn kết hp vi chiến lược gìn gi các phn t ưu tú. Thut toán di truyn hot đng trên các qun th nhim sc th dng mt chui s nguyên. Nghiên cu được tiến hành đ tìm kiếm cu hình np ti nhiên liu ti ưu cho chu trình vn hành th hai đi vi mt lò phn ng nghiên cu loi TRIGA MARK II. Tính toán toàn lò được thc hin bng chương trình máy tính phân tích lò phn ng ht nhân CITATION.

T khóa: Lò phn ng ht nhân, Tính toán toàn lò, Ti ưu hóa thay đo nhiên liu, Mu tái np nhiên liu vùng hot, Thut toán di truyn, Chiến lược gìn gi các phn t ưu tú.

ABSTRACT: This paper presents results from the problem of in-core refueling optimization for a nuclear research reactor. The aim of the optimization problem is to maximize the effective multiplication factor while satisfying the safety-related neutron parameters of the reactor. A genetic algorithm combined with the elitism strategy is used to solve the problem. The genetic algorithm works on the populations of chromosomes which are one-dimensional integer chromosomes. An investigation is performed for a nuclear research reactor type TRIGA MARK II to search for the optimal fuel loading patterns for its second operational cycle. Global reactor calculation is carried out using the nuclear reactor core analysis code CITATION.

Keywords: Nuclear reactor, Reactor calculation, Refueling optimization, Refueling pattern, Genetic algorithm, Elitism strategy.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,874

Tổng truy cập:312,084