Nguyễn Thị Lưỡng -Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM,

Phan Vĩnh Lộc -Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

TÓM TẮT: Pin nhiên liệu là thiết bị chuyển đổi trực tiếp hóa năng sang điện năng thông qua các phản ứng hóa học. Trong bài báo này, tác giả khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng khí nhiên liệu và nhiệt độ lên đặc tính của pin nhiên liệu màng trao đổi proton nhằm xác định lưu lượng khí nhiên liệu phù hợp để pin nhiên liệu hoạt động với hiệu suất cao nhất.

ABSTRACTA fuel cell is a device that converts chemical energy into electrical energy by chemical reactions. In this paper, authors examined the effects of fuel gas flow and temperature on characteristics of proton exchange membrane fuel cells in order to determine suitable fuel gas flow for fuel cells operating with the highest effectiveness.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,878

Tổng truy cập:636,554