Tác giả :
Trương Việt Anh , ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Nguyễn Bá Thuận -ĐH Lạc Hồng

TÓM TẮT: 
Bài báo này trình bày một hệ thống kết nối nguồn năng lượng mặt trời với lưới điện. Đặc điểm chính của mô hình là sử dụng dạng sóng sin của nguồn điện làm sóng điều khiển trong khâu điều chế nên việc bám sát tần số, điện áp của nguồn lưới trở nên dễ dàng. Bên cạnh đấy, trong cơ chế ổn định dòng điện bơm vào lưới còn xét đến sự thay đổi điện áp của nguồn năng lượng mặt trời. Kết quả khảo sát trên mô hình cho thấy: Khả năng ổn định dòng điện bơm vào lưới rất tốt, bất chấp thay đổi của điện áp và tần số lưới điện hay điện áp nguồn một chiều của hệ thống inverter. Ngoài ra mô hình còn có khả năng giảm thiểu lượng công suất kháng truyền vào lưới để nâng cao hiệu quả làm việc của các khoá điện tử của bộ inverter khi truyền công suất tác dụng

ABSTRACT: 
This paper presents a single-phase, grid-connected solar power system. The main characteristic of the model is that sine waves of the power grid is used as controlling waves in the modulation, allowing the frequency and voltage monitoring of the power grid. Then the voltage fluctuation of the solar energy to the power grid to stabilize the current is put into consideration. Experimental results on the model have revealed that the ability to stabilize current injected into grid is good, regardless of the changes of voltage and frequency on the grid or on the DC voltage of the inverter system. Additionally, the model has the ability to reduce the transmission of reactive power to grid to improve work efficiency of the electronic switching in inverters during the transmision of active power.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,128

Tổng truy cập:311,338