Tác giả :
TS. Nguyễn Xuân Mai

ABSTRACT: The development of human resource is being the top priority of the Party and the State. The strategic objective to be achieved is to increase the number of trained labourers by 40% by 2010. To this end, the teachers play a vital role. Resolutions No. 37 of National Assembly has clearly stated: “It is essential to have suitable structure of teachers with adequate quality and quantity in all industries”.
However, with current training models, training quality can not be assured. In terms of quantity of teachers, the ratio of teachers/students is only equivalent to half of the required standard ratio. As such, if the training scale is to be double by 2010, the number of vocational teachers will be considerably deficient. In terms of structure, the vocational system is currently providing training for 186 different vocational areas. Meanwhile, our technical pedagogic schools are able to train teachers in only 21 areas. There is no school training teachers for the remaining 165 vocational areas.
Therefore, training vocational schools are experiencing a tough period in the face of the demands for developing vocational training of the coming time.

Research on, and seeking for, new solutions, new models for improving quality, increasing quantity, expanding scale and areas of training for vocational teachers no meet the demand for rapid development of vocational system in the coming time are very hot issue nowadays.

TÓM TẮT:
Hiện nay, giáo viên dạy nghề (GVDN) đang được hiểu với nhiều khái niệm khác nhau. Nhiều người quan niệm GVDN là tất cả những ai đang làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở dạy nghề. Khái niệm này cũng đang được dùng để thống kê tổng số giáo viên dạy nghề của các cơ sở đào tạo nghề hàng năm. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi cơ sở dạy nghề đều có 2 loại hình giáo viên là giáo viên dạy lý thuyết, thực hành nghề và giáo viên dạy các bộ môn khác như toán, lý, hoá, chính trị, quân sự, thể dục thể thao, ngoại ngữ, tin học (tỉ lệ GVDN/ GV khác là 76/24 [4]….Vì thế, chúng ta cần phải phân biệt hai loại hình GV này trong các cơ sở đào tạo nghề, nếu không sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn trong việc thống kê, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sắp xếp cũng như trong việc hoạch định chính sách đào tạo, bồi dưỡng GV nói chung và GVDN nói riêng. Bởi vậy, GVDN cần được hiểu với khái niệm là những người làm nhiệm vụ dạy lý thuyết và thực hành nghề trong các cơ sở có đào tạo nghề.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,807

Tổng truy cập:312,017