Tác giả :

Quyn Huy Ánh, Nguyn Mnh Hùng-ĐH Sư Phm K Thut TPHCM

TÓM TT: V trí ca chng sét van trong sơ đ bo v s nh hưởng đến hiu qu bo v quá áp lan truyn vào trm biến áp. Đ tăng đ dc đu sóng và biên đ đnh sóng s nh hưởng đến ri ro hư hng ca các thiết b trong trm biến áp. Bài báo này s dng k thut mô phng và x lý thng kê các thông s ngu nhiên ca xung sét đ tính toán ri ro hư hng cho các nút trong mng, làm cơ s xác đnh v trí chng sét van hp lý. Tiêu chí kinh tế và tiêu chí ri ro hư hng cho phép được s dng đ xây dng chương trình h tr la chn v trí b trí chng sét van trong mng phân phi.

ABSTRACT: Locations of arresters in protection schematic affect significantly thepreserve performance against stroke- lightning to stations. The peak value of the return stroke current and the slope of the wave front have effects on failure risks of distributing stations. This paper presents the simulation technology and statistic analysis of random-lighting-characteristics to estimate risk of failure of important nodes and dispose locations of arresters in electric network. Economic and permissible risk criteria are used to construct a program determining the positions of arresters to protect distribution stations.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,174

Tổng truy cập:303,247