Tác giả :
ThS. Đặng Quang Khoa

ABSTRACT: In the process of teaching electrical engineering in Vinh University of Technical Teacher Training, the tasks of education and teaching methods which are required to research significantly in the sides of such as fact-analysis, conclusions and suggestions. However, in this article, the author shows only the researching which explains the problems in order to solve those issues, suggests some reality solutions which can be applied to fulfill the renew-method orientations of teaching electrical engineering in the Vinh University of Technical Teacher Training.

 TÓM TẮT:Trong quá trình dạy học Điện ở trường ĐHSPKT Vinh, thì mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học là các vấn đề cần quan tâm nghiên cứu đúng mức ở các mặt. Như đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp thực hiện, kết luận và kiến nghị v.v. có như vậy mới nâng cao được chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trong bài viết này tác giả chỉ giới hạn trình bày rõ các vấn đề nghiên cứu phản ánh thực trạng, đư­a ra một số biện pháp và đề xuất một số vấn đề mang tính cụ thể, thiết thực về xu hướng đổi mới phương pháp dạy học điện ở trường ĐHSPKT Vinh.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,205

Tổng truy cập:303,278