Tác giả :
PGS. TS Quyền Huy Ánh, Nguyễn Hoàng Minh-ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

 TÓM TẮT: Việc nghiên cứu và tính toán quá trình quá độ trong hệ thống điện (HTĐ) có vai trò rất quan trọng để nâng cao độ tin cậy và tính ổn định chế độ vận hành mạng. Hiện nay mô hình máy cắt được dùng trong Matlab đều là các mô hình tuyến tính và mô hình máy biến áp bão hòa từ vẫn chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng của các thành phần phi tuyến khác nên kết quả mô phỏng chưa chính xác đặc biệt trong các trường hợp mô phỏng với tần số cao. Bài báo này trình bày các mô hình cải tiến của máy biến áp và máy cắt phục vụ cho việc mô phỏng và tính toán cho quá độ hệ thống.

ABSTRACT: Researching and calculating transient in power system are very important to improve its reliability and stability. Today, the breaker model used in Matlab is linear models; the saturable transformer model does not include the effects of other nonlinear components so the simulation results are not accurate especially in high frequency simulation. In this thesis, the advanced model of transformer and circuit breaker are presented to serve for simulations and calculations power system transient
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,852

Tổng truy cập:312,062