Tran Quang Tho(1), Truong Viet Anh(1), Le Minh Phuong(2)
1 Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2 Ho Chi Minh City University of Technology

TÓM TẮT: Nguồn điện phân tán là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Việc sử dụng ngày càng nhiều các nguồn điện phân tán trong hệ thống điện đòi hỏi tiêu chuẩn nối lưới ngày càng nghiêm ngặt. Để giảm sóng hài dòng điện trong các bộ nghịch lưu nối lưới nhằm thỏa mãn tiêu chuẩn nối lưới thường sử dụng phương pháp tăng tần số chuyển mạch nhưng cũng làm tăng tổn hao chuyển mạch trong bộ nghịch lưu. Bài báo này đề nghị một kỹ thuật điều chế độ rộng xung với tần số chuyển mạch thay đổi trong nửa chu kỳ lưới để giảm tổn hao chuyển mạch của nghịch lưu. Kết quả mô phỏng của một hệ thống nghịch lưu nối lưới trên Matlab/Simulink cho thấy rằng tổn hao chuyển mạch của kỹ thuật đề nghị thấp hơn trường hợp tần số chuyển mạch cố định.
Từ khóa: Điều chế độ rộng xung (PWM), độ méo dạng hài toàn phần (THD), nguồn điện phân tán (DG).

ABSTRACT: The increasing application of distributed power generations into the power system leads to a grid interconnection requirements of THD stricter and stricter. The reduction of current THD of grid-connected inverters to satisfy the grid code by increasing of switching frequency in PWM of inverters is one of popular methods but increases switching loss. The aim of this paper is to propose a PWM technique with variable switching frequency to reduce switching loss in inverters. The simulation results of a grid-connected inverter system in Matlab/Simulink show that the switching loss of the proposed technique is lower than the constant switching frequency.
Keywords: pulse width modulation (PWM), total harmonic distortion (THD), distributed generation (dg)
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,374

Tổng truy cập:303,447