Tác giả :
Lưu Bá Diễn, Hồ Văn Hiến

TÓM TẮT: Các thiết bị FACTS được sử dụng để điều khiển điện áp, phân bố công suất, giảm tổn thất phản kháng, và làm giảm dao động công suất cho các mức truyền tải công suất cao. Nguyên nhân chính mất ổn định điện áp của hệ thống điện là thiếu công suất phản kháng. Điều khiển công suất phản kháng của hệ thống bằng thiết bị FACTS là một biện pháp để ngăn chặn mất ổn định điện áp và nâng cao khả năng truyền tải công suất của đường dây, đến mức giới hạn nhiệt cho phép. Trong bài báo này, sử dụng ngôn ngữ lập trình MATLAB để mô hình hóa và mô phỏng điều khiển điện áp hệ thống điện bằng thiết bị FACTS .


 ABSTRACT: FACTS devices are used for controlling transmission voltage, power flow, reducing reactive losses, and damping of power system oscillations for high power transfer levels. One of the major causes of voltage instability in power system is the reactive power limit of the system. Power reactive control of power network with FACTS is a remedy for prevention of voltage instability and capable of increasing the power transfer capability of a line, insofar as thermal limits permit. In this paper, the programe language MATLAB is used for modelling and simulation for voltage control of the power system with FACTS.
Từ khóa: Stability voltage, flexible AC transmission system, static synchronous compensator, static VAR compensator.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,136

Tổng truy cập:311,346