Tác giả :

Nguyn Hu Hường, Nguyn Lê Duy Khi, Nguyn Đình Hùng, Trn Đăng Long

ĐH Bách Khoa TP. H Chí Minh

TÓM TT: Bài báo gii thiu kết qu nghiên cu, thiết kế, chế to mu xe lăn đin cho người khuyết tt và người già trên cơ s xe lăn tay. Xe có th di chuyn trong nhà, công viên, trên đường nha hay đường bê tông thành ph, ngoi thành, nông thôn, trong các khu vc cht hp. Mu xe được điu khin bng h thng đin, d kết ni.

Đc đim ca mu xe là kết cu đơn gin, d chế to, d bo dưỡng sa cha, tin s dng, có th trin khai sn xut hàng lot ti Vit nam phc v người khuyết tt và người già vi giá thành r, phù hp kh năng tài chánh ca đi tượng cn s dng.

T khóa: mu xe lăn đin, người khuyết tt và người già, d chế to, giá r.

ABSTRACT: This paper introduces the results of reseach, design and manufacturing of prototypical electric wheelchairs for the disabled and the elderly based on manual wheelchairs. They can be used indoors and outdoors, in suburban and rural areas, and in narrow areas. The electric wheelchairs are controlled by the electrical system, and easy to connect. Characteristics of the model are: simple structure, easy to manufacture, easy maintenance and repair. The electric wheelchairs can be mass-produced in Vietnam for the disabled and the elderly at low price.

Keywords: prototypicalelectric wheelchair, the disabled and the elderly, easy to manufacture, low price.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,858

Tổng truy cập:312,068