Tác giả :
EFFECTS OF HEATING AND HYDROGEN PEROXIDE ON THE STABILITY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TERMINALIA NIGROVENULOSA EXTRACT AT DIFFERENT pH VALUES
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, HYDROGEN PEROXIDE ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TERMINALIA NIGROVENULOSA Ở CÁC GIÁ TRỊ pH KHÁC NHAU
Nguyen Quang Vinh
Institute of Biotechnology and Environment, Vietnam
Received 15/06/2018, Peer reviewed 13/07/2018, Accepted for publication 25/07/2018
ABSTRACT
This study aimed to investigate the stability of Terminalia nigrovenulosa (T. nigrovenulosa) extract in response to heating treatment and hydrogen peroxide at pH 4 and pH 7. The changes of total polyphenol content, DPPH radical scavenging and reducing power were examined. The obtained results showed that the investigated extract was relatively stable under heating and sterilization condition (pH 4). However, it was unstable at pH 7. In addition, hydrogen peroxide also caused diverse effects on the total content of polyphenol compounds, DPPH radical scavenging activity and reducing power at pH 4 and pH 7. The extract reported a better stability at pH 4 compared to that of pH 7. Moreover, the extract solutions which contained higher total amount of polyphenol substances exhibited stronger DPPH radical scavenging and reducing activities. Thus, polyphenol compounds were responsible for the antioxidant activity of extracts. This study highlight the potential of the Terminalia nigrovenulosa extract as a powerful antioxidant additive in food preservation, particularly at acidic condition.
Keywords: Terminalia nigrovenulosa; hydrogen peroxide; heating; stability; DPPH.
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát sự ổn định của cao chiết Terminalia nigrovenulosa đối với chế độ nhiệt độ, chất oxy hóa hydrogen peroxide ở giá trị pH 4 và pH 7. Sự thay đổi hàm lượng polyphenol tổng số, khả năng dập tắt gốc tự do và năng lực khử của cao chiết được khảo sát. Kết quả cho thấy, cao chiết Terminalia nigrovenulosa tương đối ổn định với điều kiện xử lý nhiệt ở pH 4 nhưng không ổn định ở pH 7. Đồng thời, ở pH 4 thì khả năng kháng oxy hóa và hàm lượng polyphenol tổng số của cao chiết cao hơn so với ở pH 7. Vì vậy, cao chiết Terminalia nigrovenulosa có tiềm năng ứng dụng làm chất chống oxy hóa trong thực phẩm đặc biệt thực phẩm có giá trị pH 4.
Từ khóa: Terminalia nigrovenulosa; hydrogen peroxide; gia nhiệt; độ bền; DPPH. 
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem) 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,186

Tổng truy cập:420,385