Tác giả :
Do Dinh Thuan -Ho Chi Minh City University of Technology and Education

TÓM TẮT: Khi xét đến giới hạn trong thiết kế kích thước của thiết bị cầm tay, mạng chuyển tiếp được xem là hệ thống MIMO ảo đầy hứa hẹn để cải thiện chất lượng mạng vô tuyến. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích chất lượng mạng vô tuyến chuyển tiếp hai chặng dùng giao thức Điều chế -và- Chuyển tiếp (DF). Cụ thể hơn, chúng tôi đưa ra công thức tính gần đúng cho xác suất lỗi ký tự (SEP). Bằng cách sử dụng thuật toán ước lượng kênh bình phương cực tiểu trong tính toán giá trị thông tin trạng thái kênh (CSI), chúng tôi tính công thức SEP xấp xỉ dựa trên giá trị kênh đã ước lượng và trạng thái giải mã ở node chuyển tiếp. Công thức xấp xỉ SEP dùng để đánh giá việc phân bổ công suất trong mạng chuyển tiếp hai chặng. Các kết quả mô phỏng về SEP chứng tỏ ưu điểm của hệ thống.
 Từ khóa: Điều chế -và- Chuyển tiếp (DF), xác suất lỗi ký tự (SEP), mạng chuyển tiếp hai chặng

ABSTRACT: When the sizes of end-user equipments are limited, the cooperative relay networks are recommended as promising virtual MIMO systems to improve the performance of wireless communication systems in literature. In this paper, we focus on performance analysis of two-hop relay wireless networks using Decode-and-Forward (DF) scheme. Specifically, we derive the closed-form expression of symbol error probability (SEP). Thanks to utilizing least square-based channel estimation algorithm in calculation of instantaneous channel state information (CSI), we obtain approximate SEP based on the estimated channel states and the decoding state at the relay nodes. The SEP approximation formula is used to assess the power allocation in dual-hop networks. Simulation results for a two-hop system with optimal SEP show significant improvement.
Keywords: Decode and Forward (DF); symbol error probability (SEP); dual-hop networks.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 23,264

Tổng truy cập:319,703