Tác giả :

1. Xác định cefalexin trong nước thải bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng với detector photodioide array

Determination of cefalexin in wastewater by ultra-performance liquid chromatography with photodiode array detector

Nguyễn Huy Hoài, Nguyễn Văn Hợp 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngày tòa soạn nhận bài 28/3/2016, ngày phản biện đánh giá 25/5/2016, ngày chấp nhận đăng 15/6/2016
TÓM TẮT
Phương pháp sắc ký lỏng nhanh siêu hiệu năng đã được xây dựng để xác định Cefalexin trong nước thải. Quá trình phân tích được tiến hành trên hệ thống ACQUITY UPLC với cột Cortecs-C18, hệ pha động Methanol - Acetonitril - Kali dihydrogen orthophosphate 13,6 g/L - Nước cất (2:5:10:83), lưu lượng dòng 0,3 ml/phút với đầu dò UV-PDA. Kết quả đánh giá cho thấy, phương pháp phân tích đạt các yêu cầu tính đặc hiệu, độ lặp lại, độ nhạy, tính tuyến tính và độ đúng. Nồng độ cefalexin tuyến tính trong khoảng từ 4 - 60 µg/L. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt là 1,2 µg/L và 4,0 µg/L. Từ kết quả nghiên cứu, phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng có thể ứng dụng để xác định cefalexin trong nước thải ở nồng độ thấp (µg/L).
Từ khóa: Sắc ký lỏng siêu hiệu năng; cefalexin; nước thải; đầu dò diod array tử ngoại; pha đảo.
ABSTRACT
The Ultra Performance Liquid Chromatography method has been developed for the determination of cefalexin in wastewater samples. The chromatography was  performed by ACQUITY UPLC with Cortecs-C18 column using a mobile phase containing the mixture of methanol R, acetonitrile R, 13.6 g/l solution of potassium dihydrogen phosphate R and water R in the ratio of  2:5:10:83 (v/v), at a flow rate 0,3 ml/min and a UV-PDA detector. The statistical data analysis of the method such as the specificity, sensitivity, linearity, precision, accuracy, giving results within the acceptable range. Linearity for cefalexin concentrations was established in the range of 4 - 60 µg/L.  The limits of detection (LOD) and the limits of quantification (LOQ) were found to be 1.2  µg/L and 4.0 µg/L, respectively. The method has showed the advantages of the Ultra Performance Liquid Chromatography for determination of cefalexin in wastewater at very low concentration levels (µg/L).
Keywords: Ultra-Performance Liquid Chromatography; cefalexin; wastewater;UV-PDA detector, reversed phase.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,632

Tổng truy cập:310,842