Tác giả :
Recent approaches for covering solution space of intelligent tutoring systems for programming
Các tiếp cận trong quản lý không gian lời giải của các hệ thống dạy kèm thông minh trong lĩnh vực lập trình
Nguyen Van Y
Ho Chi Minh City Cadre Academy, Vietnam
Received 18/12/2016, Peer reviewed 12/01/2017, Accepted for publication 24/01/2017
ABSTRACT
Introductory programming is an essential part of the curriculum in any engineering disciplines in universities. However, for many beginning students, it is very difficult to learn. In particular, these students often get stuck and frustrated when attempting to solve programming exercises. One way to assist beginning programmers to overcome difficulties in learning to program is to use intelligent tutoring systems (ITSs) for programming, which can provide students with personalized hints of students’ solving process in programming exercises. In ITSs for programming, a single programming exercise may produce many alternative solutions from students. It is difficult to build ITSs for programming due to the complexity and variety of possible solutions. In order for the students to learn from the system, it is necessary for them to receive feedback on their solutions to the programming exercises. To provide personalized feedback to students who are solving programming exercises effectively, the ITSs for programming must be able to cover a large space of possible solutions. The goal of this paper is to provide a brief review of the works in the literature related to this problem.
Keywords: Intelligent Tutoring System; Programming Tutor; Programming Exercises; Solution Space; Feedback.
TÓM TẮT
Nhập môn kỹ thuật lập trình là một môn học thiết yếu trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành kỹ thuật ở bậc đại học. Tuy nhiên, đối với nhiều sinh viên mới vào học, đây lại là môn học khó. Họ thường gặp bế tắc khi giải quyết các bài tập lập trình. Một giải pháp để hỗ trợ sinh viên khắc phục khó khăn này là hệ thống dạy kèm thông minh (ITSs) nhằm cung cấp cho sinh viên các gợi ý trong quá trình làm bài tập. Trong các hệ thống dạy kèm thông minh của lĩnh vực lập trình, một bài toán lập trình đơn giản có thể có nhiều lời giải khác nhau từ các sinh viên. Do vậy, sẽ khó khăn để xây dựng các hệ thống này vì phải làm việc trên một không gian đa dạng các lời giải. Sinh viên khi học từ các hệ thống dạy kèm thông minh của lĩnh vực lập trình, họ cần nhận các phản hồi từ hệ thống về các lời giải của họ. Để cung cấp các phản hồi theo từng trường hợp của sinh viên khi đang giải các bài toán lập trình, các hệ thống dạy kèm thông minh phải có khả năng quản lý một không gian lớn các lời giải có thể có từ các sinh viên. Mục tiêu của bài báo này là giới thiệu một số các giải pháp hiện nay đối với hệ thống dạy kèm thông minh của lĩnh vực lập trình.
Từ khóa: Hệ thống dạy kèm thông minh; Hệ thống dạy kèm lập trình; Bài tập thực hành lập trình; Không gian lời giải; Phản hồi.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,317

Tổng truy cập:311,527