Nguyễn Hồng Thắng, Bùi Trọng Tú, Huỳnh Hữu Thuận -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

TÓM TẮT: Trong bài báo này tác giả sẽ trình bày thiết kế của một thiết bị cầm tay cho phép chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang tiếng nói. Thiết bị có thể được sử dụng để hỗ trợ những người khuyết tật mất khả năng nói có thể giao tiếp dễ dàng và tự nhiên hơn với những người xung quanh. Thuật toán tổng hợp tiếng nói được dùng dựa trên mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model – HMM)[1].
Từ khóa: TTS, tiếng Việt, HMM

ABSTRACT:  In this paper, an implementation of Vietnamese Text-To-Speech (TTS) device is presented. The device helps to interact with people with speech disability easier. The speech synthesis algorithm implemented in the device is based on Hidden Markov Model (HMM).
Keywords: TTS, Vietnamese synthesis, HMM
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,090

Tổng truy cập:311,300