SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ GIẢM SÓNG HÀI CHO NGHỊCH LƯU NỐI LƯỚI
USING A GENETIC ALGORITHM TECHNIQUE TO REDUCE HARMONICS IN GRID-CONNECTED INVERTERS
Trần Quang Thọ1, Trương Việt Anh1, Lê Minh Phương2
1Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
2Trường đại học Bách Khoa – ĐH. Quốc gia Tp. HCM
 
Ngày tòa soạn nhận bài 29/01/2016, ngày phản biện đánh giá 28/02/2016, ngày chấp nhận đăng 10/03/2016

Tóm tắt

Sự phổ biến của các nguồn điện phân tán (DG) sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời trong hệ thống điện ngày càng tăng. Để hạn chế sóng hài của các DG này, các tiêu chuẩn nối lưới được ban hành ngày càng nghiêm ngặt nhằm ổn định hệ thống điện. Việc tăng tần số chuyển mạch trong nghịch lưu nối lưới của DG để giảm sóng hài là một phương pháp phổ biến nhưng cũng làm tăng tổn hao chuyển mạch (THCM). Bài báo này đề xuất một kỹ thuật điều chế với chu kỳ chuyển mạch thay đổi để giảm sóng hài cho nghịch lưu mà không làm tăng tổn hao chuyển mạch dùng giải thuật di truyền. Tính hiệu quả của kỹ thuật đề nghị được khẳng định bằng việc so sánh kết quả với các phương pháp tần số chuyển mạch thay đổi hiện nay.
Từ khóa:  nguồn điện phân tán (DG), khử hài lựa chọn (SHE), điều chế độ rộng xung sin (SPWM), tổn hao chuyển mạch, độ méo hài toàn phần (THD), giải thuật di truyền (GA).
Abstract
The penetration of distributed generation (DG) using renewable energy sources - solar and wind power - into grid systems is rapidly increasing worldwide. To limit harmonics of DGs, the increasingly stringent grid standards are imposed by utility companies to maintain grid stability. Increasing the switching frequency of SPWM in inverters is a popular method used in practice for reducing total harmonic distortion (THD); however, this increases switching losses. This paper proposes an SPWM technique, with variable switching cycle for reducing the harmonics but without any increase in switching loss using a genetic algorithm technique. To validate the performance of the proposed technique, the results generated by the proposed technique are compared to those of the existing variable switching frequency methods.  
Keywords: distributed generation (DG), genetic algorithm (GA), selective harmonic elimination (SHE), sinusoidal pulse-width modulation (SPWM), switching loss, total demand distortion (TDD), total harmonic distortion (THD).

Toàn văn bài viết, Thầy/Cô vui lòng đăng nhập email .........@hcmute.edu.vn để tải về.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,862

Tổng truy cập:312,072