Tác giả :
Adaptive selective cuckoo search algorithm for multi-objective short-term hydrothermal scheduling 
Áp dụng thuật toán cuckoo search chọn lọc thích nghi điều độ tối ưu hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn đa mục tiêu
Nguyen Trung Thang1,2, Truong Viet Anh1, Ha Trieu Phu3

1Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2Ton Duc Thang University, 3Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Received 16/01/2016, Peer reviewed 09/2/2017, Accepted for publication 17/02/2017
ABSTRACT
This paper proposes an Adaptive Selective Cuckoo Search Algorithm (ASCSA) for solving the multi-objective short-term hydrothermal scheduling (MOSTHTS). The main objective of the MOSTHTS problem is to minimize both total power generation cost and emission of thermal generators over a scheduling period while satisfying power balance, hydraulic, and generator operating limit constraints. The proposed ASCSA method is developed for the problem based on improvements from the conventional CSA method to improve the optimal solution and speed up the computational process. The result comparisons from different test systems have indicated that the proposed method can obtain higher quality solution and shorter computational time than many other methods. Therefore, the proposed ASCSA method can be a new efficient method for solving multi-objective short-term HTS problem.
Keywords: Adaptive selective random walk; new selection technique; multi-objective; short-term hydrothermal scheduling; fitness function.
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất thuật toán Adaptive Selective Cuckoo Search (ASCSA) để giải bài toán phối hợp hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn đa mục tiêu (MOSTHTS). Mục tiêu chính của bài toán là cực tiểu chi phí phát điện và khí thải từ các nhà máy nhiệt điện trong thời gian lên kế hoạch phát điện tối ưu giữa các nhà máy thủy điện và nhiệt điện trong khi vẫn đảm bảo được các ràng buộc từ hồ thủy điện, ràng buộc cân bằng công suất và giới hạn các tổ máy phát. Phương pháp đề xuất ASCSA được xây dựng từ phương pháp cổ điển Cuckoo search (CCSA) nhằm cải thiện chất lượng nghiệm tối ưu và đẩy nhanh quá trình hội tụ của CCSA. Kết quả so sanh từ các hệ thống khác nhau cho thấy ASCSA có thể đạt được chất lượng nghiệm tốt và thời gian tính toán nhanh. Từ đó có thể kết luận được rằng phương pháp đề xuất ASCSA là một phương pháp rất hiệu quả cho điều phối hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn đa mục tiêu.
Từ khóa: Kỹ thuật chọn lọc thích nghi; kỹ thuật chọn lọc mới; đa mục tiêu; điều độ thủy nhiệt điện ngắn hạn;hàm thích nghi.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,382

Tổng truy cập:303,455