Testing higher education services quality at Ho Chi Minh City
Nguyễn Thị Anh Vân
Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM
Ngày tòa soạn nhận bài 30/7/2015, ngày phản biện đánh giá 21/8/2015, ngày chấp nhận đăng 01/9/2015

TÓM TẮT
Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo đại học tại Việt Nam dựa trên thang đo HEdPERF (Higher Education Perfomance). Dữ liệu khảo sát gồm 505 sinh viên tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo đại học gồm 6 nhân tố chính: (1) Phương diện học thuật, (2) Danh tiếng, (3) Chương trình học, (4) Thái độ nhân viên, (5) Sự tiếp cận, (6) Chuyên môn nhân viên.
Từ khóa : chất lượng dịch vụ (CLDV), HEdPERF, dịch vụ đào tạo,...

ABTRACT
This study focuses on identifying the scale of higher education service quality in Vietnam basing on the HEdPERF (Higher Education Perfomance) scale. The sample size is 505 students at HCMC University of Technology and Education. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) have been used for data analysis. The results show that scale of higher education service quality consists of six main factors: (1)  academic aspect (AA), (2) reputation (RE), (3) programs issues (PI), (4) staff attitude (SA), (5) access (AC), (6) staff  expertise (SE).
Keywords: service quality, HEdPERF (Higher Education Perfomance), higher education service,...

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,044

Tổng truy cập:311,254