Phạm Sơn Minh , Đỗ Thành Trung, Nguyễn Minh Triết  -Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Trần Viết Phú - Trường CĐ Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM 

TÓM TẮT: Bài báo này nghiên cứu về biến dạng của vật hàn bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Liên kết giữa hai tấm kim loại bằng phương pháp hàn sẽ được mô hình hóa và mô phỏng bằng phần mềm Simufact Welding với mô hình truyền nhiệt kết hợp với biến dạng dẻo. Để kiểm tra kết quả mô phỏng, phương pháp thực nghiệm được sử dụng với ba qui trình hàn bằng hệ thống hàn tự động và vật liệu hàn là thép carbon thấp AISI 1005. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình truyền nhiệt kết hợp với biến dạng dẻo cho kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả thí nghiệm. Ngoài ra, qui trình hàn “từ trong ra ngoài” cho kết quả biến dạng thấp hơn qui trình hàn “từ ngoài vào trong”. Bên cạnh đó, phân bố biến dạng sẽ tập trung chủ yếu vào tấm không được kẹp chặt.
Từ khóa: Mô phỏng hàn, biến dạng, truyền nhiệt, liên kết tấm.

ABSTRACT: This paper presents an investigation of the welding deformation using simulation and experiments. The structure of a combined joint geometry was modeled and simulated in Simufact welding software based on the thermal-elastic-plastic approach. To verify the simulation results, a series of experiments was conducted with three different welding sequences using automated welding process, low carbon steel AISI 1005 as parent metal, digital GMAW power source with premixed shielding gas and one-sided clamping technique. Based on the results, it was established that the thermo-elastic-plastic 3D FEM analysis shows a good agreement with experimental results and the welding sequence “from inside to outside” induced less distortion compared to “from outside to inside”. Also, by claiming one plate, the deformation almost locates at the free plate.
Keywords: Welding simulation, deformation, heat transfer, plate connection.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,094

Tổng truy cập:311,304