Bùi Quang Anh, Quyền Huy Ánh, Lê Trọng Nghĩa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TÓM TẮT: Điện áp và tần số là hai thông số quan trọng ảnh hưởng đến việc duy trì ổn định của hệ thống điện. Bài báo này đề xuất phương pháp sa thải tải dựa trên tần số và điện áp. Mức độ nhiễu loạn được ước tính bằng cách sử dụng tốc độ thay đổi tần số, và xác định vị trí, số lượng tải bị sa thải tại mỗi thanh góp đã được quyết định dựa trên độ nhạy điện áp tính toán tại mỗi vị trí tải ở chế độ xác lập. Trong thị trường điện cạnh tranh, hệ thống hỗ trợ quyết định sa thải hay không sa thải tải là cần thiết để tìm ra hướng kinh tế phục vụ các phụ tải quan trọng với nguồn cung cấp có giới hạn trong điều kiện sự bất ổn định khác nhau. Việc ra quyết định bị ảnh hưởng lớn bởi giới hạn về nguồn, giá thành phát điện, và khả năng truyền tải hiện tại của lưới. Chương trình sa thải phụ tải trong bài báo này đề xuất phương pháp sa thải tải có xét đến tầm quan trọng của phụ tải, suất đầu tư/đơn vị phụ tải, và các điều kiện ràng buộc dựa trên thuật toán phân tích hệ thống phân cấp AHP để xử lý khi hệ thống có nhiều loại phụ tải khác nhau.

ABSTRACT: Voltage and frequency are the two important parameters affecting the maintenance of the power system stability. This paper presents the load shedding methodology based on frequency and voltage. The level of disturbance is estimated by using the rate of frequency change, and determine the location, number of loads shed at each bus is determined based on the calculated voltage sensitivity at each bus in steady state. In the competitive electricity market, load shedding/not shedding Decision Support Systems are needed to find economical ways to serve critical loads with limited sources under various uncertainties. Decision – making is significantly affected by limited energy sources, generation cost, and network available transfer capacity. The load shedding program taking into account the importance and position of the load, investment rates per unit load, and the constraint conditions based on Analytic Hierarchy Process (AHP) algorithm to process when the system there are many different types of load.

Key words: Load shedding, voltage sensitivities, AHP, Linear Program.
Full text (Click here)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,856

Tổng truy cập:636,531