Đỗ Văn Dũng, Hoàng An Quốc, Phạm Văn Kiên, Đoàn Minh Hùng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TÓM TĂT: Bài báo này giới thiệu nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiệt khí thải từ động cơ Diesel của xe Bus cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr để điều hòa không khí. Đã xây dựng chương trình tính máy lạnh hấp thụ dựa theo các thông số khí thải của xe bus trên Matlab 7.8, đã sử dụng chương trình tính toán cho các xe bus với động cơ có công suất từ 100kW đến 260kW và đã đưa ra được đồ thị biểu thị quan hệ giữa công suất động cơ và công suất máy lạnh hấp thụ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng nhiệt thải từ xe bus cho máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí là hoàn toàn khả thi.

ABSTRACT: In this paper, the study evaluating the ability to use hot exhaust gas from bus engine to supply heat to LiBr-H2O absorption chiller to air conditioning is introduced. The program describing the thermodynamics and capacity of LiBr-H2O absorption chiller has been written in Matlab 7.8 environment. It has been used to calculate for bus with an engine power of 100 kW to 260 kW and given graph shows the relationship between diesel engine power and capacity of absorption chiller. The research results show that the use of waste heat from bus to supply heat to LiBr-H2O absorption chiller to air conditioning is feasible.

Keywords: LiBr-H­2­O absorption chiller, Điều hòa không khí trên xe Bus….
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,204

Tổng truy cập:303,277