Tác giả :
Modeling and simulations of metallic and semiconducting single electron transistors
Mô hình và mô phỏng transistor đơn điện tử kim loại và bán dẫn
Lê Hoàng Minh1, Đinh Sỹ Hiền2

1Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2Ho Chi Minh City University of Science
Received 22/12/2016, Peer reviewed 04/01/2017, Accepted for publication 10/02/2017
ABSTRACT
Single electron transistor (SET) is a key element in  current research area of nanoelectronics which can offer nano-feature size, low power consumption and high operating speed. SET could be promising alternative for MOSFET in the future. The goal of this paper is to discuss about recent advances in fabrication of the SETs and focuses on simulation of their basic quantum device characteristics like tunneling effect, Coulomb blockage, Quantum dot, Coulomb staircase, and Coulomb oscillation. Some results of simulation of two types of metallic and semiconducting SETs have been obtained.  
Keywords: single electron transistor; current-voltage characteristics; Coulomb blockage; Coulomb staircase; Coulomb oscillation; metallic and semiconducting SETs.
TÓM TẮT
Transistor đơn điện tử (SET) là một yếu tố cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu về điện tử nano hiện nay. SET cho kích thước đặc tính nano, tiêu tốn công suất thấp và tốc dộ làm việc cao. SET có thể là sự thay thế hứa hẹn cho MOSFET trong tương lai. Mục tiêu của bài báo này là bàn về những tiến bộ trong chế tạo SET và tập trung lên mô phỏng đặc trưng lượng tử cơ bản của linh kiện như hiệu ứng xuyên hầm, khóa Coulomb, chấm lượng tử, bậc thang Coulomb và dao động Coulomb. Một số kết quả mô phỏng hai loại SET “kim loại” và “bán dẫn” đã nhận được. 
Từ khóa: Transistor đơn điện tử;  đặc trưng dòng-thế; khóa Coulomb; bậc thang Coulomb; dao động Coulomb; SET “kim loại” và SET “bán dẫn”.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,354

Tổng truy cập:303,427