Tác giả :
ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

ABSTRACT: Ginger is a spicy and medicinal plant. It can be used to treatment or prevent some diseases such as: cold, motion – sick, etc. In this paper, the process of producing ginger jelly is presented. The results were obtained for ginger jelly producing shown that a zingier zerumbet L. with high content of essential volatile oil is the best material for ginger jelly. The optimum conditions of jelly producing were selected such as evaporation temperature, evaporation time and dried mass of ginger. The concentration of extracted ginger solution adding into each batch process was about 6%. In the first studying, we have following results:Zingiber Zerumbet L. with high content of essential volatile oil is the best material for ginger jelly.
The condition of vacuum evaporating ginger solution:
Temperature for evaporating: 70 0C.
Time for evaporating: 90 minutes.
Initial concentration dry mass of ginger solution after evaporating: 45%.
The ginger solution content: 6%

TÓM TẮT: Gừng là một loại gia vị, đồng thời cũng là một loại dược liệu quý, có thể ngăn ngừa và chữa trị một số bệnh như: cảm lạnh, buồn nôn, say tàu xe….Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu quá trình chế biến kẹo dẻo từ gừng tươi. Bước đầu nghiên cứu, chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau: Gừng gié (Zingiber Zerumbet L. ) với hàm lượng tinh dầu, nhựa dầu cao là giống gừng thích hợp để chế biến sản phẩm kẹo dẻo gừng .
Các thông số của quá trình cô đặc chân không dịch gừng tươi:
Nhiệt độ cô đặc: 70 0C.
Thời gian cô đặc: 90 phút.
Nồng độ chất khô của dịch gừng sau khi cô: 45%.
Nồng độ dịch gừng bổ sung vào: 6%.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,195

Tổng truy cập:303,268