Tác giả :

Nguyễn Đức Thành2 -Trung tâm Hạt nhân Tp. HCM2.

TÓM TẮT:Sự phân bố ứng suất trong mối hàn ma sát của hợp kim nhôm ASTM 1060 sử dụng phương pháp nhiễu xạ X-quang đã được khảo sát. Vùng ảnh hưởng nhiệt có đồ thị sin2tuyến tính, cho thấy tinh thể có kích thước hạt nhỏ, phân bố đẳng hướng của các hạt tinh thể, phù hợp với kết quả đo bằng SEM. Do đó quá trình đo ứng suất bằng tia X không cần dùng phương pháp dao động góc . Vùng ảnh hưởng nhiệt có ứng suất lơn hơn các vùng khác. Giá trị này là rất nhỏ so với các phương pháp hàn nóng chảy truyền thống.

 

ABSTRACT:The residual stress distribution in friction stir welding of aluminum alloy 1060 was investigated by using X-ray diffraction. The heat-affected zone had linear sin2diagram, showing that the crystal is isotropic having small size, which agreed to the microstructure using SEM. Therefore the stress measurement can be carried out without using the oscillated-method. The heat-affected zone had smaller stress value in comparison to other area. In general, the residual stress of friction stir welding give small stress value in comparison to traditional welding methods.

Keywords: Friction Stir Welding, X-ray diffraction, Residual Stress, Aluminum alloy

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,196

Tổng truy cập:303,269