Tác giả :
1. E- learning cho giáo dục phổ thông từ góc nhìn của nhà sư phạm.
PGS.TS Trần Văn Hạo
Đại học Sư phạm TpHCM
Việc sử dụng tri thức nghiệp vụ (business intelligence-BI) đang được nhìn nhận một giải pháp tiềm năng hỗ trợ quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên cũng như các hoạt động trong những tổ chức giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, ngày nay, các viện và trường đại học vẵn còn gặp nhiều thách thức trong thu nhập và tích hợp những lượng rất lớn dữ liệu đào tạo từ nhiều nguồn đa tạp và phân tán. Trong bối cảnh đó, bài báo này trình bày một giải pháp BI dựa trên siêu dữ liệu, hướng đến định nghĩa và phát triển kiến thức BI trong môi trường giáo dục đại học. Trong đó, cơ sở dữ liệu và các bộ từ khóa được điều khiển sẽ thiết lập nền tảng ngữ nghĩa cho quá trình tích hợp những thông tin thuộc và không thuộc cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cổng thông tin intranet với các công cụ hỗ trợ quản lý đóng vai trò là thành phần trung tâm, hỗ trợ tích hợp và chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn phân tán thành các thông tin nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hệ thống BI được triển khai và phát triển tại Đại học Huế cũng sẽ được giới thiệu, nêu bật tiềm năng của hướng tiếp cận trong hỗ trợ các tổ chức đào tạo thu thập, truy cập và phân tích các nguồn dữ liệu tổng hợp, đảm bảo khả năng lập kế hoạch và ra quyết định chính xác, kịp thời.
Từ khóa: Hệ thống thông tin đại học, Tri thức nghiệp vụ, Intranet, Siêu dữ liệu, Tích hợp dữ liệu.
Full Text (Click here)
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,923

Tổng truy cập:688,935