Tác giả :

Phm Xuân Thanh-Vin NCPTGD Chuyên Nghip

TÓM TT: H thng dy ngh nước ta có nhiu chuyn biến đ có th đáp ng được nhng yêu cu v cht lượng ca ngun nhân lc hin nay; đó là s thay đi v cách tiếp cn dy hc t truyn thng sang năng lc thc hin mà gn đây nht ch trương dy hc tích hp đã được tng cc dy ngh trin khai rng rãi cho các trường trong h thng dy ngh.

Tuy nhiên trên thc tế nhiu trường vn còn gp nhiu khó khăn, lúng túng khi ng dng phương pháp dy hc này; nguyên nhân là do chưa có cơ s lý lun rõ ràng dn đến vic hướng dn thiết kế sư phm tt yếu s mơ h, khó thc hin.

Bài viết này trao đi da trên quan đim dy hc tích hp theo mô hình tri nghim, t đó hình thành cơ s thiết kế sư phm cho bài ging tích hp.

ABSTRACT: Our Vocational Education and Training (VET) system has much changed recently to meet the current needs of personnel’s quality. And it is the change in teaching approach from tradition to competence based – the so called “intergrated teaching” is the latest that has been implemented and applied for a variety of VET colleges.

In practice, however, many colleges have difficulties in applying this teaching method. It is because no clear basis has been given to explain why instructing design of pedagogical scenario has been vague and infeasible.

The article discusses on the “integrated teaching” concept subject to experiential learning model and takes it as a base to design pedagogical scenario for integrated lectures.

Keywords: Integrated teaching, experiential learning model, pedagogic scenario

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,899

Tổng truy cập:312,109