-Effect of temperature on the melt flow length  of injection molding part
Trần Minh Thế Uyên (1), Phan Thế Nhân (2),
Phạm Sơn Minh (1), Đỗ Thành Trung (1)
(1)Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 
(2)Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM 

TÓM TẮT: Trong qui trình phun ép nhựa, khi vận hành máy ép để sản xuất sản phẩm nhựa hàng loạt, việc lựa chọn nhiệt độ hợp lý sẽ giúp nhựa lỏng dễ dàng điền đầy lòng khuôn, giảm các khuyết tật của sản phẩm nhựa, đặc biệt đối với sản phẩm có bề dày nhỏ (thành mỏng) và chiều dài lớn. Với nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ gia nhiệt nước giải nhiệt khuôn ở những nhiệt độ nhất định, rồi đưa nước vào hệ thống giải nhiệt khuôn, làm thay đổi nhiệt độ khuôn, để tìm hiểu và đánh giá mối liên hệ giữa nhiệt độ khuôn và chiều dài dòng chảy của nhựa lỏng điền đầy lòng khuôn. Sau quá trình thí nghiệm, chiều dài sản phẩm sẽ được tiến hành đo kiểm. Qua quá trình nghiên cứu, các kết quả cho thấy nhiệt độ càng cao sẽ giúp tăng chiều dài dòng chảy. Ngoài ra, với phần mềm mô phỏng Moldflow, quá trình nhựa nóng chảy vào lòng khuôn với các giá trị nhiệt độ khác nhau có thể được dự đoán khá chính xác.
Từ khóa: Khuôn phun ép nhựa, áp suất phun, chiều dài dòng chảy, nhiệt độ khuôn, nhiệt độ nhựa.

ABSTRACT: In injection molding field, the proper temperature helps the filling of melt becomes easier, reduces many troubles of molding par, especially with the thin wall part or the high aspect ratio L/T part. In this study, for observing the influence of mold temperature on the melt flow length, the water will be heated to the target temperature, then, this hot water will be flowed into the channel of mold plate, which will change the mold temperature. After the molding process finished, the length of molding part will be measured and compared. The result shows that higher mold temperature, longer flow length can be reached. In addition, in this paper, the Moldflow software will be used for simulating the filling process under different mold temperatures. The simulation result proves that the filling step can be predicted precisely by this software.
Keywords: Injection molding, injection pressure, melt flow length, mold temperature, melt temperature.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,963

Tổng truy cập:649,219