Tác giả :
Nghiên cứu ứng dụng sản xuất tinh gọn để tái bố trí mặt bằng xưởng may tại các công ty may mặc, giảm lãng phí, nâng cao năng suất lao động   
Researching for application of lean production in redesigning sewing workshop layout in ground apparel company, waste reduction, labour productivity enhancement
Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Ngày tòa soạn nhận bài 20/5/2016, ngày phản biện đánh giá 25/5/2016, ngày chấp nhận đăng 1/6/2016
TÓM TẮT
Lean sản xuất tinh gọn là hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất. Cải tiến mặt bằng sản xuất và giảm lãng phí trong vận chuyển cho doanh nghiệp là một trong những công cụ của sản xuất tinh gọn. Bài báo này nghiên cứu đề xuất tái thiết kế mặt bằng xưởng may tại các công ty may mặc, sử dụng các giải thuật TCR và SLP thông qua các chỉ tiêu cực tiểu chi phí di chuyển, chỉ tiêu cực đại mối quan hệ gần kề và tổng quãng đường di chuyển thực tế. Kết quả đã giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo môi trường làm việc an toàn, tiện nghi. Sử dụng thiết bị và mặt bằng sản xuất hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ các trường hợp ùn tắc và gia tăng tối đa hiệu suất sản xuất trên các thiết bị hiện có, đồng thời giảm thiểu thời gian dừng máy
Từ khóa: lean; mặt bằng xưởng; sản xuất tinh gọn; tổng mức quan hệ gần kề TCR; hoạch định mặt bằng hệ thống SLP.  
ABSTRACT
Lean manufacturing is a system of tools and methods to eliminate all waste in the manufacturing process. Improving workshop layout and reducing enterprise handling cost is one of the tools of lean production. This paper introduces the computation on redesigning the sewing’s layout of garment companies using TCR and SLP algorithms with the minimum handling cost, maximum closeness and total handling travel length. This result showed that handling cost was reduced and a safe and comfortable working environment was created. Equipment and production space were used more efficiently by eliminating the bottlenecks and maximizing production efficiency on the existing equipment, while minimizing downtime
Keywords: lean; workshop layout; lean production; total closeness rating (TCRs); systematic layout planning (SLP)
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,664

Tổng truy cập:310,874