Tác giả :

Đ Mnh Cường — Vin NCPTGDCN TP. HCM

TÓM TT: Trong hai bài báo trước (Tp Chí KHGDKT, s 14), chúng tôi đã trình bày mt s đc đim ca người khuyết tdo bnh phong (người KTdBP) liên quan đến hc ngh cũng như mô hình thiết kế chương trình. Trong bài này, chúng tôi gii thiu các nguyên tc la chn ngh và thiết kế chương trình cho người KTdBP.

ABSTRACT: In our two previous articles (Journal of Technical Education Science, no. 14), we have presented some of the handicapped lepers’ characteristics and some models for the curriculum design in the training of handicapped lepers. In this article, we introduce some norms to select and design training programs for them.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,092

Tổng truy cập:311,302