Tác giả :

Dương Văn Linh, Nguyn Ngc Phương - ĐH Sư phm K thut   TP. H Chí Minh

TÓM TT: Kết qu nghiên cu ca đ tài đã gii quyết được s khó khăn cho các nhà máy sn xut giy trong vic x lý cht thi rn, cũng như m rng quy mô và tăng công sut ca nhà máy; gim s gây ô nhim, bo v môi trường và sc khe cng đng do cht thi rn thi ra. T kết qu nghiên cu phân tích v t l, nng đ các thành phn có trong cht thi rn trong công ngh sn xut giy t giy phế thi, nhóm tác gi đã xây dng quy trình pha trn các cht ph gia và cht thi rn đ to ra nguyên vt liu cho sn xut gch nh không nung. Đ xut quy trình công ngh các thiết b cn thiết trong dây chuyn sn xut gch nh không nung t cht thi rn trong công ngh sn xut giy t giy phế thi. Chế to th gch nh không nung dùng cho xây tường bao, vách ngăn, lát va hè.

ABSTRACT: Results of the project have solved the difficulty for the paper manufacturing plants in the handling of solid waste, as well as in the expansion and increased capacity of the plant; and the reduction of pollution to protect environmental and public health. From an analysis of toxic concentrations in solid waste in the paper production technology from waste paper that cause pollute environment, we have designedthe process of mixing additives and solid waste to create raw materials for production of lightweight unbaked bricks. We put forward a technical process and equipment needed in the production line of lightweight bricks unbaked from solid waste in the paper production technology from waste paper. We also carried out a manufacturing test of light unbaked brick used for building walls, partitions and paving.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,895

Tổng truy cập:312,105