Hoàng An Quốc, Trần Thị Ngọc Liên -Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

TÓM TẮT: Bài báo trình bày tóm lược cơ sở lý thuyết tính toán máy lạnh hấp thụ (MLHT) NH3 – H2O và mô tả toán học các quá trình diễn ra trong hệ thống lạnh hấp thụ NH3 – H2O. Trên cơ sở đó xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ bằng ngôn ngữ Matlab. Phần mềm đã được kiểm nghiệm và có độ chính xác, độ tin cậy cao, có thể dùng để tính toán thiết kế và lựa chọn phương án tối ưu khi thiết kế lắp đặt, đồng thời nó cũng có thể làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên các ngành nhiệt điện lạnh.

ABSTRACT: This paper presents a summary of the theoretical basis to calculate the NH- H2O absorption chiller and mathematical description of the processes taking place in the NH3 – H2O absorption chiller. On this basis, the program describing the thermodynamic and heat transfer processes in absorption chiller has been designed to do computational experiments corresponding to this diagram. The software has been tested and the result shows that it has high reliability, it can be used to calculate the design and selection of the optimal design and installation, and it can also use as learning materials, study for students in heat and refrigeration engineering.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,920

Tổng truy cập:636,596