Effect of delay time on emission intensity spectral line al (396,152 nm) stimulated by double-pulse laser

Trịnh Ngọc Hoàng, Nguyễn Bá Đương, Quách Văn Phục

Trường Đại học Vinh

Ngày tòa soạn nhận bài 20/4/2015, ngày phản biện đánh giá 01/6/2015, ngày chấp nhận đăng 20/6/2015

TÓM TẮT

Trong bài báo này chúng tôi khảo sát ảnh hưởng thời gian trễ giữa hai xung của một laser xung đôi tác động lên cường độ phổ phát xạ của vạch phổ Al I (396,152 nm) trong mẫu hợp kim nhôm D16. Mẫu hợp kim nhôm D16 được bắn phá trong không khí bằng cách sử dụng laser xung đôi Nd:YAG hoạt động ở bước sóng 1064 nm với thời gian trễ khác nhau của các cặp laser xung đôi. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi dựng đồ thị thể hiện sự phụ thuộc cường độ phổ phát xạ của vạch phổ Al I (396,152 nm) vào thời gian trễ của nguồn kích thích laser xung đôi.

Từ khóa: Cường độ phát xạ; laser xung đôi; vạch phổ Al I (396,152 nm).

ABSTRACT

In this paper, the effect of time delay between two pulses of a double-pulse laser on the emission spectrum intensity of spectral line of Al I (396,152 nm) in the aluminum alloy D16 samples was investigated. The aluminum alloy D16 samples were bombarded in the air by using double-pulse laser Nd: YAG operating at  wavelength of 1064 nm with different time delay periods. Based on the measured spectral data, graphs showing the dependence of emission spectrum intensity of spectral line of Al I (396,152 nm) onto the time delay of double-pulse laser excitation source were formed and analyzed.

Keywords: Emission intensity; double-pulse laser; spectral line Al I (396,152) nm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,836

Tổng truy cập:312,046