Tác giả :

Application of fingerprint identification for the smart academic calendar management system

Ứng dng nhn dng du vân tay vào h thng qun lý lch hc thông minh

Nguyen Van Thai, Tran Thu Ha, Le Hoang Minh, Duong Thi Cam Tu, Truong Thi Bich Nga

Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Received 23/12/2015, Peer reviewed 19/01/2016, Accepted for publication 26/2/2016

ABSTRACT

Currently, the tracking and monitoring student's classroom participation are mostly done by lecturers before and/or after each lesson. In fact, this procedure had several inconveniences, such as time consuming, errors or confusion, etc... With a system scan and fingerprint identification is placed in front of the class, the student's class attendance will be checked by themselves quickly and accurately. Developing completely a smart academic calendar management system consists of major functions such as: monitoring of lecturer's teaching time; monitoring of student's academic: attendance, tardiness, leaving early, absence, etc... The smart academic calendar management system consists of: 1) Developing a cloud computing software which used to monitor and manage both of student's academic calendar and lecturer's teaching time based on fingerprint's student at in/out time of the class; 2) Designing a database used to store collected student's fingerprint data from fingerprint scanners, which allows students, parents, lecturers, managers can access via internet browser. The system has been installed and operated experimentally within one year at the Faculty of High Quality Training (FHQ), Hochiminh City University of Technology and Education (HCMUTE) and has been get good results. This system may deploy widely for the entire university, other universities, colleges, etc...

Keywords: student attendance; fingerprint identification; smart academic calendar management system; cloud computing software; tracking and monitoring student.


TÓM TẮT

Hiện nay, giám sát việc tham gia lớp học của học sinh, sinh viên chủ yếu là dựa vào việc điểm danh của giảng viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy trước hoặc sau mỗi buổi học. Một thực tế đặt ra là việc điểm danh bằng tay đôi khi cũng có những bất cập, ví dụ như mất thời gian của buổi học, sai sót hoặc nhầm lẫn, giáo viên ngại mang tiếng là phải điểm danh thì sinh viên mới tham gia đi học đầy đủ,... Lâu nay, các giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên tại lớp mất nhiều thời gian nhưng đôi khi cũng không thực chất do có tình trạng điểm danh hộ. Với hệ thống quét và nhận dạng dấu vân tay được đặt ngay trước cửa các lớp học việc điểm danh sẽ do chính các sinh viên thực hiện một cách nhanh chóng và đảm bảo chính xác. Những dữ liệu điểm danh này cũng sẽ được gửi về cho phụ huynh trong những trường hợp cần thiết. Thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống quản lý lịch học thông minh bao gồm các nội dung chính như sau: 1) Nghiên cứu thiết kế phần mềm quản lý thời gian của sinh viên và giảng viên lên lớp thông qua nhận dạng vân tay lúc vào lớp và giờ ra khỏi lớp; 2) Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu để lưu trữ các dữ liệu thu thập được từ các máy quét vân tay, từ đó cho phép sinh viên, phụ huynh, giảng viên, nhà quản lý có thể truy xuất qua trình duyệt internet. Hiện tại hệ thống này đã được lắp đặt và vận hành thử nghiệm trong vòng một năm tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao (FHQ), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) và đã thu được các kết quả thử nghiệm rất khả quan. Hệ thống này có thể triển khai rộng ra cho toàn trường, hoặc cho các trường đại học, cao đẳng khác trong cả nước,….

Keywords: điểm danh sinh viên; nhận dạng dấu vân tay; hệ thống quản lý lịch học thông minh; điện toán đám mây; giám sát và quản lý lịch học sinh viên
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,846

Tổng truy cập:312,056