1Nguyễn Duy Phương -1Công ty Hoya Lens Việt Nam, Visip II, Bến Cát, Bình Dương

2Nguyễn Ngọc Phương -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

TÓM TẮT: Các nghiên cứu ngày nay về turbine gió là làm sao điều khiển hiệu quả tốc độ của turbine khi vận tốc gió thay đổi, đảm bảo hiệu suất turbine hoạt động cao nhất. Nội dung bài báo trình bày về một phương pháp điều khiển tốc độ turbine gió trục ngang dùng hệ bánh răng nón để thực hiện việc xoay cánh turbine với phương pháp thiết kế, tính toán và chế tạo hoàn toàn không phức tạp. Mô hình được tiến hành thực nghiệm với các tốc độ trục chính khác nhau và ghi nhận khả năng điều khiển tốc độ của bộ điều tốc. Kết quả ban đầu cho thấy hệ thống hoạt động linh hoạt, turbine luôn hoạt động với hiệu suất cao, tốc độ trục chính luôn an toàn đảm bảo độ ổn định, cân bằng cho toàn bộ hệ thống turbine trong quá trình hoạt động.

ABSTRACT: Today, the researches of wind turbine is how to effectively control the speed of the turbine when the wind speed changes, ensure that the turbines are highest effective performance. The paper content presented a system control of wind turbine speed by using the bevel-gear system to revolve the turbine blade, with method design, calculation and manufacturing ​​absolutely no complex. Experimental model was conducted with different spindle speeds and noted the ability to control the speed of the speed system.The first results show that the research process has brought success in control the wind turbine speed, the turbine are highest effective performance ensure stability and balance for the whole turbine system during operation.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,926

Tổng truy cập:636,602