(Phương pháp nút ảo cho bài toán có vết nứt bất kỳ được rời rạc bằng phần tử tứ giác 4 nút)
Chau Dinh Thanh (1), Le Viet Tuan (1), Nguyen Van Hieu (2), Goangseup Zi (3)
(1) Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2) Ho Chi Minh City University of Architecture
(3) School of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Korea University

TÓM TẮT: Phương pháp nút ảo được phát triển để mô phỏng vết nứt bất kỳ trong các kết cấu được rời rạc bằng phần tử tứ giác 4 nút. Bằng cách chồng các phần tử tứ giác 4 nút tại vị trí vết nứt, phương pháp nút ảo có thể mô phỏng vết nứt không phụ thuộc vào lưới phần tử hữu hạn. Một quan hệ động học của các phần tử tứ giác 4 nút xếp chồng được phát triển mới giúp mô phỏng trường hợp mũi vết nứt nằm trong phần tử. Hệ số tập trung ứng của một số bài toán cơ bản có vết nứt được tính để kiểm tra độ chính xác của phương pháp nút ảo đề nghị. Sức mạnh và hiệu quả của phương pháp nút ảo khi mô phỏng vết nứt bất kỳ không phụ thuộc lưới phần tử hữu hạn được minh họa bằng các ví dụ tính toán sự phát triển vết nứt do tải trọng mỏi.
Từ khóa: phương pháp nút ảo, phần tử tứ giác 4 nút, vết nứt, hệ số tập trung ứng suất (SIFs), mỏi

ABSTRACT: A phantom node method is developed for problems discretized by 4-node quadrilateral elements to describe arbitrary cracks. By overlapping elements at the position of the crack, the method may treat cracks independently of the mesh. The tip of the crack can be located inside the element owing to development of a new kinematic relation between overlapped 4-node quadrilateral elements. Stress intensity factors (SIFs) of several benchmark problems containing cracks are computed to verify the proposed method. The robustness and efficiency of the method when used to model arbitrary cracks are also demonstrated by solving some crack propagation examples.
Keywords: phantom-node method, 4-node quadrilateral elements, cracks, SIFs, fatigue.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,171

Tổng truy cập:303,244