Tác giả :
Discrete wavelet transform technique and probabilistic neural network application in recognition of power capacitor switchings
Nhận dạng các hiện tượng quá độ do đóng cắt tụ bù bằng kỹ thuật wavelets và mạng nơ rôn xác suất
Nguyen Nhan Bon1, Truong Huu Thành2,Ho ThienTuan3

1Ho Chi Minh City University of Technology and Education 
2No 4 Power Transmission Company, 3An Giang Power Company
Received 20/12/2016, Peer reviewed 03/01/2017, Accepted for publication 15/02/2017
ABSTRACT
With wide spread use of sensitive nonlinear electronic devices, electromagnetic transients are capable of degrading the quality of power. Utilities often switch the shunt capacitor banks to cope with sagging voltage levels, thereby generating transients, which travel into the network of end users. Capacitor switching can cause over voltage, resonance and in advert tripping of Adjustable Speed Drives (ASD) and many other sensitive electronics devices. This paper presents a method to distinguish transients arising out of isolated capacitor switching, back-to-back capacitor switching, prestrike capacitor switching, restrike capacitor switching and voltage magnification. The Discrete Wavelet Transform (DWT) of modal voltage signal is used to extract distinguishing features from the voltage waveform of these events. The detail coefficients for d1 and d5 level only, obtained from DWT are processed, mapped and given to Probabilistic Neural Network (PNN) network, which accordingly classify the events.
Keywords: Power System Transients; Multi-Resolution Analysis; Probabilistic Neural Network; Shunt Capacitor Switching; Power Quality Disturbances.
TÓM TẮT
Với ứng dụng rộng rãi các thiết bị điện tử có tính phi tuyến có độ nhậy với chất lượng điện áp cung cấp. Các quá độ điện áp ảnh hưởng chất lượng cung cấp điện. Các công ty điện lực thường sử dụng các bộ tụ bù để nâng cao điện áp, do đó sẽ tạo ra các quá độ điện từ ảnh hưởng điện áp khách hàng như đóng cắt 1 trạm tụ cách ly, đóng 2 trạm tụ song song, hiện tượng khuếch đại điện áp, phóng điện trước, phóng điện sau. Kỹ thuật khai triển Wavelets rời rạc (DWT) với phân tích đa giải Multi-Resolution Analysis (MRA) được thực hiện trong bài báo để phân tích và nhận dạng các hiện tượng quá độ điện từ trong hệ thống điện thông qua các giá trị năng lượng của các mức. Các kết quả nhận được trong bài báo cho thấy việc đánh giá các hiện tượng nhiễu trong hệ thống điện dùng kỹ thuật Wavelets cho phép nhận được nhiều thông tin định lượng và là cơ sở trong quá trình đánh giá chất lượng điện năng. Kỹ thuật mạng nơ rôn xác suất sử dụng để nhận dạng tự động các sự cố do đóng cắt tụ bù gây ra. 
Từ khóa: Quá độ hệ thống điện; Phân tích đa giải Wavelet; Mạng Nơ rôn xác suất; Đóng cắt tụ bù; Nhiễu chất lượng điện năng. 
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,352

Tổng truy cập:303,425