Tác giả :
Ứng dụng tinh dầu trích ly từ húng chanh để bảo quản dưa lưới sau thu hoạch
Application of the essential oil extracting from leaves of plectranthus amboinicus L. for preserving cucumis melo L. after harvesting
Nguyễn Hoàng Thảo Ly, Lê Sĩ Ngọc, Phạm Thị Hà Vân, Nguyễn Thị Hiếu Trang
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
Ngày tòa soạn nhận bài 23/2/2016, ngày phản biện đánh giá 9/5/2016, ngày chấp nhận đăng 01/11/2016
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành đánh giá khả năng kháng vi sinh vật của tinh dầu húng chanh lên ba chủng nấm Fusarium sp., Geotrichum sp. và Rhizopus sp. gây hư hỏng quả dưa lưới sau thu hoạch. Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu húng chanh ở nồng độ 0,03% đối với nấm Fusarium sp. là 93,187%, Geotrichum sp. là 80,903%, Rhizopus sp. 32,127%. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC của tinh dầu húng chanh lên các chủng vi sinh vật Fusarium sp.: 0,020%, Geotrichum sp.: 0,035%, Rhizopus sp.: 0,050%. Tinh dầu húng chanh ở nồng độ 0,050% kết hợp với tween 80 (0,1%), glycerol (0,85%), acid stearic (0,5%), chitosan (1%) và acid acetic (2%) làm giảm khả năng phát triển tổng số bào tử nấm men, nấm mốc (2,8x101 CFU/g) so với mẫu đối chứng (>1,5x103 CFU/g) và thời gian bảo quản được 28 ngày, tăng 14 ngày so với mẫu đối chứng.
Từ khóa: húng chanh; tinh dầu; dưa lưới; bảo quản; sau thu hoạch.
ABSTRACT
In this research, the authors have evaluated the antifungal ability of Plectranthus amboinicus essential oil to three strains including Fusarium sp., Geotrichum sp. and Rhizopus sp. that causing cantaloupe’s spoilage after harvesting. Antifungus activities of P. amboinicus essential oil at concentration of 0,03% for Fusarium sp. were 93,187%, Geotrichum sp were 80,903%, and Rhizopus sp. were 32,127%. Minimal inhibitory concentrations (MIC) of P. amboinicus oil on above strains were 0,020%, 0,035%, and 0,050%, respectively. The fomula including P. amboinicus oil (0,050%), tween 80 (0,1%), glycerol (0,85%), acid stearic (0,5%), chitosan (1%), and acid acetic (2%) did not only reduce the development of the spore total of yeasts, molds (2,8x101 CFU/g) but also extended storage time (28 days) when compared to the control sample (1.5x103 CFU/g, 14 days, respectively).
Keywords: Plectranthus; amboinicus essential oil; cantaloupe; storage, after harvesting.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,262

Tổng truy cập:311,472