Tác giả :
Combined economic and emission dispatch using improved particle swarm optimization
Áp dụng thuật toán Particle Swarm Optimization cải tiến điều độ kinh tế - môi trường
Ha Trieu Phu1, Nguyen Minh Duc Cuong2, Nguyen Trung Thang3

1Ho Chi Minh City Technical and Economic College
2Ly Tu Trong Technical College,
3Ton Duc Thang University
Received 16/01/2016, Peer reviewed 09/2/2017, Accepted for publication 15/02/2017
ABSTRACT
The paper presents the application of improved Particle Swarm optimization algorithm (IPSO) for solving combined economic and emission load dispatch (CEED) problems where transmission power losses are considered. The method is developed by modifying the several modifications on the conventional Particle Swarm optimization (CPSO) is aiming to improve the performance of the original one. In the IPSO, one best local particle has been used to generate new solution instead of using the global best paritical like the conventional method. IPSO is tested on two different systems with the transmission power losses. The performance of IPSO is evaluated by comparing obtained results with other existing algorithms available in the study. As a result, it can be concluded that the applied method outperforms others and are very strong for solving the CEED problem.
Keywords: Improved Particle Swarm optimization; transmission power losses; economic load dispatch; emission dispatch; combined economic and emission dispatch.
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất thuật toán Particle Swarm Optimization cải tiến (IPSO) để giải bài toán điều độ kinh tế-môi trường cho các tổ máy nhiệt điện (CEED) có xét đên tổn thất công suất. Thuật toán IPSO được xây dựng dựa trên các cải biên đối với PSO cổ điển nằm có thể cải thiện chất lượng nghiệm tối ưu và đẩy nhanh quá trình hội tụ của IPSO.Trong thuật toán IPSO này, nghiệm mới được tạo ra bởi sự dụng một cá thể tối ưu trong vùng lân cận thay cho cá thể tối ưu toàn bầy như ở PSO cổ điển. IPSO được kiểm tra trên hai hệ thống vad được so sánh với các phương pháp khác đã cho thấy được đây là phương pháp hiệu quả cho chất lượng nghiệm tốt và thời gian hội tụ nhanh.
Từ khóa: PSO cải tiến; tổn thất công suất truyền tải; điều độ kinh tế; điều độ môi trường; điều độ kinh tế môi trường. 
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,659

Tổng truy cập:310,869