ĐIỀU KHIỂN BỘ NGHỊCH LƯU HÒA LƯỚI CHO HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI TẠI TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TIỀN GIANG
CONTROL METHOD OF A GRID CONNECTED SOLAR PV SYSTEM IN TIEN GIANG ENERGY CONSERVATION CENTER


Nguyễn Trung Kiên1, Huỳnh Lâm Ngọc Tâm2, Võ Hữu Thiện1, Bùi Thanh Hiếu2
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
2Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Tiền Giang
Ngày tòa soạn nhận bài 30/01/2016, ngày phản biện đánh giá 23/2/2016, ngày chấp nhận đăng 29/2/2016


TÓM TẮT
Bài báo này trình bày về phương pháp điều khiển dò điểm công suất cực đại (MPPT) của bộ nghịch lưu hòa lưới cho hệ thống pin năng lượng mặt trời (PV) tại Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Tiền Giang nhằm cung cấp công suất tối đa cho lưới điện. Thuật toán P&O được đề xuất để dò điểm MPPT của hệ thống PV. Kết quả mô phỏng được thực hiện trên phần mềm Matlab. Với các kết quả này có thể kết luận rằng, hệ thống điều khiển đã tạo ra điện áp xoay chiều 1 pha đáp ứng tốt với yêu cầu của lưới điện.
Từ khóa: Pin năng lượng mặt trời, do điểm cực đại, P&O. 
ABSTRACT
This article presents a control method of Maximum Power Point Tracking (MPPT) of a grid connected converter for a Solar photovaltaic (PV) system at Tien Giang Energy Conservation Center for maximum power extraction to the power gird. The P&O algorithm is proposed to track the MPPT of the PV system. Simulation results are performed using Matlab software. It can be concluded from these results that the control system has generated a good quality single phase AC voltage fitting to the power grid.
Keywords: Photovoltaic (PV), Maximum Power Point Tracking (MPPT), P&O 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,139

Tổng truy cập:311,349