1Nguyễn Xuân Vinh, 2 Hồ Văn Hiến
1Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
2Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

TÓM TẮT: Một trong những bài toán kinh tế – kỹ thuật quan trọng trong hệ thống điện là xác định cấu trúc tối ưu của mạng truyền tải nhằm thỏa mãn mục tiêu đáp ứng sự phát triển của tải đồng thời thỏa mãn yêu cầu về phân phối điện an toàn và kinh tế.

Bài báo đề xuất một ứng dụng của thuật toán di truyền (genetic algorithm-GA) để xác định cấu trúc mạng truyền tải tối ưu cho mục đích thỏa mãn mục tiêu đáp ứng sự phát triển của tải đồng thời thỏa mãn yêu cầu về phân phối điện an toàn và kinh tế, với các ràng buộc như: cân bằng công suất tại các nút, khả năng tải của đường dây, giới hạn góc lệch điện áp của đường dây, số lượng đường dây tối đa lắp đặt mới giữa hai nút. Tính chính xác của giải thuật được kiểm chứng và so sánh thông qua lưới điện ở [2], [5], [6], [7], [8].

Từ khóa: mạng truyền tải, quy hoạch mạng truyền tải, phân bố công suất, thuật toán di truyền.

ABSTRACT: One of important economic-technique problem in power systems is to determine the optimal structure of the transmission network to satisfy the objectives that load growth and the requirements of safe-economic electric distribution.

This paper proposed an application of genetic algorithms (genetic algorithm-GA) to determine the optimize structure of transmission network to satisfaction meet load growth and the requirements of an electrical distribution secure and economy, with such constraints: power balance at the nodes, load capacity of the line, limited angle of the line voltage, the maximum number of lines installed last between two nodes. The accuracy of the algorithm was verified through simulation as well as comparions with other results of [2], [5], [6], [7], [8].

Keywords: transmission network, transmission network planning, power distribution, genetic algorithms.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,609

Tổng truy cập:310,819