Tác giả :

Trương Vit Anh — ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

Đ Anh Khoa — Cao Đng Cng Đng Kiên Giang

Tôn Ngc Triu — Cao Đng Vin Đông TP. HCM

TÓM TT: Máy phát đin gió ngày càng phát trin mnh m vì cn gim thiu vic s dng ngun năng lượng hóa thch, gim thiu ô nhim môi trường Hin ti có rt nhiu công ngh turbine gió nhưng làm vic vi hiu sut không cao điu kin gió thp, gió qun, gió thay đi chiu cũng như v lí do kinh tế. Bài báo đ xut các bin pháp nhm nâng cao hiu sut máy phát đin gió như gim thiu tn tht công sut bng cách la chn cp đin áp cao hơn, la chn b truyn đng hp lí đ nâng cao hiu sut truyn đng và la chn s cc cho rô to máy phát đin kết hp vi t s truyn. Các kết qu này được kim nghim trên mô hình máy phát đin gió công sut nh.

 ABSTRACT: The wind generator has become more and more exploited nowadays because of our need of cutting down the fossil power, the environmental pollution… Now, there are many technological wind turbine progresses but not available because the wind is not applied enough, such as: light wind and also economic conditions. The methods in the article aim at raising the output of low capacity wind generator to cut the power. By the ways: choosing the higher voltage, available gearbox transmission to raise the output and choose the magnet poles for generator which combines the transmission ratio. These results are tested in low capacity wind generator

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,041

Tổng truy cập:311,251