Tác giả :
Investigation of antioxidant and antibacterial activities of some spice plants collected in Daklak province  
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của một số cây gia vị thu thập tại tỉnh Đắk Lắk


Nguyen Quang Vinh1, Hoang Ngoc Te1, Le Cao Linh Chi2
1Institute of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University
2Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University
Received 25/08/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
Spice plants including Cinnamomum cassia Presl, Curcuma longa L, Zingiber officinale (Willd.) Roscoe, Piper nigrum L have been used as spice herbs as well as traditional medicinal plants for long ages. The aims of this study were to investigate the antioxidant and antimicrobial activities of some spice plants including cinamon bark, ginger root, curcuma root and piper leaves. The terms for investigation of antioxidant activity were DPPH radical scavenging activity and ferric reducing power. The antibacterial (E.coli and S.aureus) activity was determined by disc diffusion methods. The results indicated that all of investigated extracts display the antioxidant activity via DPPH radical scavenging and reducing power. Among the tested extracts, cinamon bark extract possessed the highest antioxidant activity which was higher effect than vitamin C and BHT. Moreover, these extracts also possessed the antibacterial activity against tested bacteria including E. coli and S. aureus and the highest effect also found in cinnamon extract. The lowest activities were found in pepper leaves extracts in both antioxidant and antibacterial activities. The results could be concluded that cinamon bark is a potential spice plant possessing antioxidant and antibacterial activities. It has a significant potential to use as traditional therapy and further study may lead to a novel antioxidant and antimicrobial compound.
Keywords: DPPH radical scavenging, reducing power, polyphenol, cinnamon.
TÓM TẮT
Các cây gia vị gồm quế, nghệ, gừng và tiêu đã và đang được sử dụng như một loại gia vị và cũng được sử dụng như một cây thuốc truyền thống từ lâu đời. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát khả năng kháng oxy hóa và kháng vi khuẩn của một số cao chiết từ vỏ quế, củ nghệ, củ gừng và lá tiêu cũng như cao chiết phân đoạn từ vỏ quế thông qua khả năng dập tắt gốc tự do 2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl hydrate (DPPH), khả năng khử sắt; khả năng kháng khuẩn E.coli và S.aureus bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa. Kết quả cho thấy, các cao chiết nghiên cứu đều thể hiện khả năng kháng oxy hóa thông qua khả năng dập tắt gốc tự do DPPH và khả năng khử sắt. Trong các cao chiết khảo sát, cao chiết từ vỏ quế cho có khả năng khá oxy hóa là cao nhất, cao hơn cả vitamin C và BHT. Ngoài ra, các cao chiết nghiên cứu cũng thể hiện khả năng kháng khuẩn đối với các vi khuẩn nghiên cứu. Trong đó, cao chiết từ quế thể hiện khả năng kháng khuẩn là mạnh nhất và thấp nhất là cao chiết từ lá tiêu. Từ những kết quả này có thể thấy quế là một loại gia vị có tiềm năng trong kháng oxy hóa và kháng vi sinh vật, nghiên cứu này nên tiếp tục tiến hành cô lập và xác định tên các hợp chất có khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn.
Từ khóa: DPPH, reducing power, kháng nấm, polyphenol, quế.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,631

Tổng truy cập:310,841