Tác giả :
Xác định hệ số phản ứng nhiệt của tường xây dựng ở điều kiện Việt Nam theo phương pháp hồi qui miền tần số
Determination of thermal response factors of building wall in Viet Nam condition based on frequency domain regression method
Lê Minh Nhựt
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Ngày tòa soạn nhận bài 05/9/2016, ngày phản biện đánh giá 6/10/2016, ngày chấp nhận đăng 01/11/2016
TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là xác định các hệ số phản ứng nhiệt của vách tường xây dựng trong điều kiện Việt Nam để sử dụng cho tính toán tải nhiệt. Trong nghiên cứu này, một chương trình Matlab được phát triển dựa trên phương pháp hồi qui miền tần số để thiết lập hàm truyền đa thức s dẫn nhiệt tức thời qua tường xây dựng. Các hệ số phản ứng nhiệt đạt được dựa vào sự biến đổi Laplace của hàm truyền đa thức s. Kết quả tính toán cho thấy các hàm truyền đa thức s bậc 5 của truyền nhiệt phía ngoài, xuyên qua vào phía trong của tường xây dựng được tìm tại 55 điểm đầu tiên của N=11 (7-2)+1 điểm tần số trong dải tần số ω_k từ 10-7 đến 10-2 radian/s và phần trăm sai số giữa hệ số truyền nhiệt U và tổng các hệ số phản ứng nhiệt của truyền nhiệt phía ngoài, xuyên qua và phía trong của vách tường theo công thức lần lượt là 7.4410-9%, 5.8310-9%, 5.8610-9%.
Từ khóa: Hệ số phản ứng nhiệt; tường xây dựng; phương pháp hồi qui miền tần số; dẫn nhiệt tức thời; tải nhiệt.
ABSTRACT
The objective of this research is to determine the thermal response factors of building wall to use for thermal load calculation of building in Viet Nam condition. In this work, a MATLAB program was developed based on the frequency domain regression (FDR) method to estimate the polynomial s-transfer function of transient heat conduction of building wall. The values of thermal response factors were obtained by applying Laplace transforms on the polynomial s-transfer function. The calculated results showed that the fifth-order polynomial s-transfer functions of the outside heat conduction GX(s), across heat conduction GY(s) and inside heat conduction GZ(s) of building wall were found at the 55 first points of N=11(7-2)+1 frequency points within the frequency range of 10-7 to 10-2 radian.s-1, and the error percentage between the thermal transmittance coefficient U and the sum of thermal response factors of the outside heat conduction, across heat conduction and inside heat conduction of the building wall were 7.4410-9%, 5.8310-9%, 5.8610-9%, respectively.
Keywords: Thermal response factors; building wall; frequency domain regression method; transien heat conduction; thermal load.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,156

Tổng truy cập:303,229