Tác giả :
8. Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời dạng single basin kết hợp ống thủy tinh chân không và bộ ngưng tụ ngoài
Experimental study of a single basin solar water still coupled with evacuated glass tubes and external condenser

Hoàng Văn Viết1, Trần Xuân An2, Nguyễn Thế Bảo3
1 Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng,
2 Trường Cao đẳng Công thương Tp.HCM, 
3 Viện Phát triển Năng lượng Bền vững ISED
Ngày tòa soạn nhận bài 20/8/2015, ngày phản biện đánh giá 30/10/2015, ngày chấp nhận đăng 25/8/2016
TÓM TẮT
Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu trình bày đặc điểm công nghệ cũng như kết quả nghiên cứu của thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời dạng Single Basin kết hợp ống thủy chân không (OTTCK) và bộ ngưng tụ ngoài (BNTN). Với việc kết hợp 8 OTTCK và BNTN có diện tích 0,84 m2 vào máng chưng cất Single Basin có diện tích bốc hơi 0,6 m2, thiết bị cho ra sản lượng nước chưng cất đạt 6 kg/ngày ứng với cường độ bức xạ trung bình 517,54 W/m2 trong điều kiện thời tiết thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời; bộ ngưng tụ ngoài; ống thủy tinh chân không; chưng cất mặt trời dạng bể phẳng; chưng cất mặt trời dạng chủ động.
ABSTRACT
In this research paper, the authors describe the specification and study result of a single basin solar water still coupled with evacuated glass tubes and external condenser. The combination of 8 evacuated glass tubes and an area of 0,84 m2 of external condenser in Single Basin solar water still with an evaporating area of 0,6 m2, the water production of the equipment reached 6 kg/day corresponding to the average radiation 517,54 W/m2 in the weather condition of Ho Chi Minh city.
Keywords: Solar still; external condenser; evacuated glass tubes; basin solar still; active solar still.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

 


 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,356

Tổng truy cập:303,429